(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Implementačné nariadenie

Definícia pojmu Implementačné nariadenie v ekonomickom slovníku. Výraz Implementačné nariadenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Implementačné nariadenie“

nariadenie Európskej komisie č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.