imatrikulačný list

Definícia pojmu imatrikulačný list v ekonomickom slovníku. Výraz imatrikulačný list sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „imatrikulačný list“

Doklad, ktorým vysoká škola potvrdzuje, že sa novoprijatý uchádzač o štúdium stal jej študentom.