(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

imatrikulácia

Definícia pojmu imatrikulácia v ekonomickom slovníku. Výraz imatrikulácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „imatrikulácia“

Akademický obrad, počas ktorého sa novoprijatým študentom vysokej školy odovzdávajú imatrikulačné listy a/alebo výkazy o štúdiu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.