imatrikulácia

Definícia pojmu imatrikulácia v ekonomickom slovníku. Výraz imatrikulácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „imatrikulácia“

Akademický obrad, počas ktorého sa novoprijatým študentom vysokej školy odovzdávajú imatrikulačné listy a/alebo výkazy o štúdiu.