Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hypotekárny úver

Definícia pojmu Hypotekárny úver v ekonomickom slovníku. Výraz Hypotekárny úver sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Bankovníctvo, Financie.

Definícia výrazu „Hypotekárny úver „

Úver zabezpečený záložným právom banky k nehnuteľnosti.

Hypotekárny úver v zmysle zákona o bankách je dlhodobý úver, ktorého účelom je tiež nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou pri jeho poskytnutí je rovnako zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky, vďaka čomu má hypotekárny úver nízke úročenie. Hypotekárny úver môže byť poskytnutý do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti a klient si môže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje. Hypotekárny úver môže byť poskytnutý aj na viac ako 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, banka však takýchto úverov môže poskytnúť len 10 % z objemu všetkých poskytnutých hypotekárnych úverov. V praxi sa stretávame aj s kombinovaným úverový produktom – hypotekárny a spotrebný úver, ktorý môže byť poskytnutý nad 70% hodnoty založenej nehnuteľnosti. Úroková sadzba tak hypotekárneho ako aj spotrebného úveru je zväčša rovnaká. Aby banka mohla poskytovať hypotekárne úvery v zmysle zákona musí mať udelenú od NBS hypotekárnu licenciu.

Je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov. Je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, financovaný prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou, ktoré poskytuje hypotekárna banka na zákonom stanovené účely. Môže byť poskytnutý maximálne do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient si v prípade hypotekárneho úveru môže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?