Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hypotéka

Definícia pojmu Hypotéka v ekonomickom slovníku. Výraz Hypotéka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Investovanie, Poistenie, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Hypotéka“

Hypotéka je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má tento úver nízke úročenie. Pod hypotékou sa môže rozumieť hypotekárny úver poskytnutý v zmysle zákona o bankách alebo iný úver zaručený nehnuteľnosťou. Takýto úver, na rozdiel od hypotekárneho úveru môže byť poskytnutý aj do výšky 100 a viac percent hodnoty založenej nehnuteľnosti. Banky poskytujúce iný typ úveru ako hyptekárny úver, nemusia mať špeciálnu licenciu udelenú Národnou bankou Slovenska. Klient si však v tomto prípade nemôže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje.

Je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Pod hypotékou sa môže rozumieť hypotekárny úver v zmysle zákona o bankách alebo iný úver zaručený nehnuteľnosťou. Takýto úver, na rozdiel od hypotekárneho úveru, môže byť poskytnutý aj do výšky 100 a viac percent hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient si však v tomto prípade nemôže uplatniť nárok na štátnu podporu.

zálohovanie nehnuteľnosti, ktoré veriteľovi umožňuje z exekučného predaja tejto nehnuteľnosti kryť prednostne svoju pohľadávku, ak dlžník v stanovenej lehote nezaplatí dlh s úrokmi.

Záloha nehnuteľnosti, ktorý umožňuje veriteľovi, aby z predaja nehnuteľnosti kryl prednostne svoju pohľadávku, ak dlžník v stanovenej lehote nezaplatí dlh s úrokmi.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?