(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

hub and spoke

Definícia pojmu hub and spoke v ekonomickom slovníku. Výraz hub and spoke sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „hub and spoke“

(h + s) – Jedna z technológií poskytovateľov logistických služieb. Spočíva v združovaní (konsolidácií) menších zásielok do väčších celkov (napr. vo forme kontajnerov), ktoré sú prepravované niektorým z kapacitných dopravných systémov do oblasti určenia, kde sú rozdružené (dekonsolidované). Využíva logistické centrá (hubs) a cestný zvoz a rozvoz. Eliminuje negatívne účinky Just in Time na dopravu a životné prostredie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.