(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hrubý domáci produkt

Definícia pojmu Hrubý domáci produkt v ekonomickom slovníku. Výraz Hrubý domáci produkt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie, Ekonomika.

Definícia výrazu „Hrubý domáci produkt“

Základný ukazovateľ výkonnosti ekonomiky, ktorý vyjadruje hodnotu všetkých tovarov a služieb, ktoré sa v krajine vyprodukovali v danom roku. Zahŕňa spotrebu, súkromné domáce investície, spotrebu a investície vlády a čistý vývoz (rozdiel medzi vývozom a dovozom). S hodnotou HDP sa porovnáva výška deficitu verejných financií, pretože HDP vyjadruje celkové zdroje ekonomiky a teda aj jej schopnosť splácať deficit a dlh. Pomer deficitu verejných financií k HDP je jedným z Maastrichtských kritérií.

(HDP) – Hodnota výrobkov a služieb, ktoré na území krajiny vyprodukovali všetky ekonomické subjekty spravidla za jeden rok.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.