hromadné obchodovanie

Definícia pojmu hromadné obchodovanie v ekonomickom slovníku. Výraz hromadné obchodovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „hromadné obchodovanie“

Proces predaja veľkého množstva výrobkov externým odberateľom počas každej operácie, napr. obchodným domom, zásielkovým obchodným domom a filiálkovým obchodom. Poznámka: Vo väčšine prípadov budú horeuvedené výrobky zákazníckymi výrobkami.