(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hraničné poistenie

Definícia pojmu Hraničné poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Hraničné poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Hraničné poistenie“

Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla; uzatvára sa pri vstupe cudzozemského vozidla na územie SR a týka sa iba tých cudzozemských vodičov, ktorí nemajú platnú zelenú kartu vydanú poisťovňou iného štátu, alebo ich zodpovednosť v SR nie je zaručená Kanceláriou poistiteľov iného štátu.

Poistenie, ktoré je vodič cudzozemského motorového vozidla povinný uzavrieť s kanceláriou zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území Slovenskej republiky.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.