Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hotovosť / Ekvivalent hotovosti

Definícia pojmu Hotovosť / Ekvivalent hotovosti v ekonomickom slovníku. Výraz Hotovosť / Ekvivalent hotovosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Hotovosť / Ekvivalent hotovosti“

Podiel aktívov fondu, ktorý sa držia v hotovosti, alebo vo finančných nástrojoch s krátkodobou lehotou splatnosti s pevným výnosom, ktoré umožňujú prirovnať ich k hotovosti (napríklad pokladničné poukážky). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Cash / Equivalent.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?