Hosting

Definícia pojmu Hosting v ekonomickom slovníku. Výraz Hosting sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Hosting“

Prenajímanie webového servera alebo jeho časti za účelom umiestnenia webovej aplikácie.