(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

hospodárska logistika

Definícia pojmu hospodárska logistika v ekonomickom slovníku. Výraz hospodárska logistika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „hospodárska logistika“

Disciplína, ktorá sa zaoberá systémovým riešením, koordináciou a synchronizáciou hmotných a nehmotných reťazcov (napr. informačných a peňažných), operácií vznikajúcich ako dôsledok deľby práce a spojených s výrobou a s obehom určitej finálnej produkcie. Je zameraná na uspokojenie potreby zákazníka ako na konečný efekt, ktorý sa snaží dosiahnuť s maximálnou pružnosťou a hospodárnosťou.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.