Hospodárnosť

Definícia pojmu Hospodárnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Hospodárnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Hospodárnosť“

Minimalizovanie nákladov zdrojov použitých na činnosť vzhľadom na primeranú kvalitu.