(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Horizontálna priorita NSRR

Definícia pojmu Horizontálna priorita NSRR v ekonomickom slovníku. Výraz Horizontálna priorita NSRR sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Horizontálna priorita NSRR“

priorita NSRR, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR a ktorej zmyslom je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty;

Priorita NSRR, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR a ktorej zmyslom je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.