Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Homoskedasticita

Definícia pojmu Homoskedasticita v ekonomickom slovníku. Výraz Homoskedasticita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Homoskedasticita“

Homoskedasticita (homoskedasticity) je konštantnosť rozptyl u náhodných zložiek a teda aj rezíduí. Je obsahom predpokladu 2 viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu (pozri aj ďalšie predpoklady viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu). Porušenie tohto predpokladu sa označuje ako heteroskedasticita.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?