Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

hodnotenie študijných výsledkov

Definícia pojmu hodnotenie študijných výsledkov v ekonomickom slovníku. Výraz hodnotenie študijných výsledkov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „hodnotenie študijných výsledkov“

Hodnotenie študijných výsledkov sa uskutočňuje priebežnou kontrolou vedomostí študenta počas výučbovej časti semestra, alebo skúškou na konci daného obdobia. Kvalitu osvojenia si vedomostí študenta hodnotí vyučujúci známkou pomocou klasifikačnej stupnice.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?