Hodnosť matice

Definícia pojmu Hodnosť matice v ekonomickom slovníku. Výraz Hodnosť matice sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Hodnosť matice“

Hodnosť matice je minimum z počtu lineárne nezávislých riadkov alebo stĺpcov.