Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

hlavný výrobný program – hlavný časový plán

Definícia pojmu hlavný výrobný program – hlavný časový plán v ekonomickom slovníku. Výraz hlavný výrobný program – hlavný časový plán sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „hlavný výrobný program – hlavný časový plán“

Reálny, detailný, výrobný plán týkajúci sa všetkých požiadaviek na výrobné zariadenia. HVP je prehľad, podľa ktorého spoločnosť (napr. výrobná skupina, obchodná jednotka) predpokladá vyrábať a predávať vyjadrený vo vybraných jednotkách (HVP jednotkách), špecifických množstvách a dátumoch. Poznámky: 1. Hlavný rozvrhový program dodržiava HVP (za počítačovej podpory) a zároveň sa stáva súborom naplánovaných čísiel, ktoré sledujú materiálové požiadavky plánovania a kapacitu plánovacieho systému a tým prispôsobuje hlavný plán špeciálnym objednávkam na potrebné komponenty výrobkov a kapacitné potreby. 2. HVP sa nesmie zameniť s prognózou predaja, ktorá predstavuje prehľad požiadaviek. HVP musí brať do úvahy nielen prognózy, ale i ďalšie dôležité zretele (rezervy, využitie materiálu, využitie kapacity, politiku manažmentu a ciele) na vytvorenie najlepšej výrobnej stratégie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?