Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

hlavné plánovanie

Definícia pojmu hlavné plánovanie v ekonomickom slovníku. Výraz hlavné plánovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „hlavné plánovanie“

1. (Všeobecne) Plánovanie (vyššieho stupňa), v ktorom sú budúce aktivity načrtnuté v zreteľnom prehľade s dôrazom na miesto a čas. Sú tu taktiež uvedené dátumy vykonávania dôležitých operácií a ukončenia určitého projektu. Pri plánovaní plynulej výroby sú načrtnuté výrobné stupne pre nadchádzajúce obdobia. Pri plánovaní sériovej výroby a cyklickej výroby sú načrtnuté postupnosti, prípadne veľkosť jednotlivých sérií. 2. (MRP) Funkcia stanovenia celkovej úrovne výrobnej kapacity. Jej hlavným zámerom je stanoviť takú výkonnosť, aby sa dosiahli ciele manažmentu z hľadiska rastu alebo poklesu zásob alebo rezerv pri udržaní relatívne stabilnej výrobnej sily. Hlavný plán sa zvyčajne stanovuje v širšom slova zmysle (napr. skupiny výrobkov) a spája politiku manažmentu so zákazníckym servisom. Musí odhadnúť vyhliadky dostačujúce pre naplánovanie pracovnej sily, vybavenia, zariadenia, materiálu a financií potrebných pre dosiahnutie hlavného plánu. Rozličné spoločnosti využívajú rôzne spôsoby meradiel, aby vyjadrili plán ako napr. normohodiny, tonáž, pracovnú silu, operátorov, jednotky, kusy, peniaze, atď. Keďže tento plán ovplyvňuje všetky funkcie spoločnosti, je pripravený za pomoci informácií z marketingu, výroby, inžinierskej činnosti, financií, materiálu, atď. Zároveň sa stáva plnou mocou pre hlavného plánovača aby ho prepracoval do detailnejších plánov. Poznámka: Hlavný plán a hlavné plánovanie sú termíny, ktoré v inej literatúre vystupujú ako výrobný plán a výrobné plánovanie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?