Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hlásenie poistnej udalosti

Definícia pojmu Hlásenie poistnej udalosti v ekonomickom slovníku. Výraz Hlásenie poistnej udalosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie.

Definícia výrazu „Hlásenie poistnej udalosti“

oznámenie poisťovni o vzniku poistnej udalosti, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy. Treba ho zrealizovať písomnou formou a bez zbytočného odkladu, pričom poisťovňa musí mať možnosť preveriť všetky náležitosti poistnej udalosti.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?