(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hladina nasýtenosti

Definícia pojmu Hladina nasýtenosti v ekonomickom slovníku. Výraz Hladina nasýtenosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Hladina nasýtenosti“

Hladina nasýtenosti (saturation level) – úroveň vybavenosti u jednotlivých PDS sa asymptoticky blíži k určitej hornej hranici, ktorú je možné nazvať relatívna hladina nasýtenosti. Po jej dosiahnutí vybavenosť konkrétnym PDS už nereaguje na žiadne zmeny v pôsobení jednotlivých ekonomických vplyvov. Je však možné, že s rýchlo rastúcimi príjmami sa vybavenosť určitým PDS naopak znižuje v dôsledku substitučného efektu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.