(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Historické štvrťročné výnosy

Definícia pojmu Historické štvrťročné výnosy v ekonomickom slovníku. Výraz Historické štvrťročné výnosy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Historické štvrťročné výnosy“

Výsledky fondu v priebehu za sebou idúcich štrvťrokov kalendárneho roku. Tieto údaje umožňujú analyzovať výkyvy kurzu cenných papierov fondu (volatilitou) v relatívne krátkych čaosových obdobiach. Treba poznamenať, že sumár štvrťročných výsledkov fondu nemusí byť totožná s celkovým ročným výsledkom fondu. Je to výsledkom kumulatívneho efektu rastu výnosov počas roka. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Historical Quarterly Returns.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.