(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hedžové fondy

Definícia pojmu Hedžové fondy v ekonomickom slovníku. Výraz Hedžové fondy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Hedžové fondy“

Súkromné investičné združenia (investment pools), ktorých základná úloha je maximalizácia zisku cestou využitia rizikových investičných špekulatívnych stratégií a odvodených cenných papierov. Na rozdiel od podielových fondov, ktoré fungujú v rámci prísnych regulačných noriem a nemajú právo robiť vysoko rizikové operácie, hedžové fondy sú veľmi pružné vo výbere stratégií a nástrojov investovania. Minimálna veľkosť investície do týchto fondov je zvyčajne 1 mil. USD. Podľa amerických zákonov (National Securities Markets Improvement Act of 1996), služby hedžových fondov sú prístupné len individuálnym investorom s kapitálom vyšším ako 5 mil. USD. Podobné normy boli rozpracované preto, aby pripustili k investovaniu do fondov tohto typu len veľmi kvalifikovaných investorov. V súčasnosti hedžové fondy pracujú takmer výhradne pre inštitucionálnych investorov. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Hedge Funds.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.