(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Havarijný certifikát

Definícia pojmu Havarijný certifikát v ekonomickom slovníku. Výraz Havarijný certifikát sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Havarijný certifikát“

Správa vystavená havarijným komisárom, ktorá môže mať podobu stručnejšiu (bez obhliadky) alebo podrobnejšiu (s obhliadkou a fotodokumentáciou, prípadne ďalšou dokumentáciou). Správa obsahuje údaje o príčine a rozsahu poškodenia predmetného objektu skúmania.

Správa vystavená havarijným komisárom, ktorá môže mat podobu stručnejšiu (bez obhliadky) alebo podrobnejšiu (s obhliadkou a fotodokumentáciou, prípadne ďalšou dokumentáciou). Správa obsahuje údaje o príčine a rozsahu poškodenia predmetného objektu skúmania.

Správa vystavená havarijným komisárom.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.