(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Havarijné poistenie

Definícia pojmu Havarijné poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Havarijné poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Havarijné poistenie“

Ide o dobrovoľné zmluvné poistenie vozidiel pre prípad ich poškodenia, alebo zničenia (dopravná nehoda). Obsahuje aj ďalšie riziká ako je odcudzenie, živelné pohromy a pod. Pripoistiť si možno aj poškodenie alebo odcudzenie batožín, úraz prepravovaných osôb. V zahraničí sa havarijné poistenie označuje ako kasko poistenie. Pozri heslo kasko. Poistenie sa spravidla nevzťahuje na škody vzniknuté prirodzeným opotrebovaním, koróziou a podobne, nesprávnou obsluhou či nesprávne prevedenými opravami, riadením osobou bez vodičského oprávnenia, osobou pod vplyvom alkoholu, alebo návykových látok.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.