(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Havária pri nakladaní nebezpečného odpadu a pri jeho preprave

Definícia pojmu Havária pri nakladaní nebezpečného odpadu a pri jeho preprave v ekonomickom slovníku. Výraz Havária pri nakladaní nebezpečného odpadu a pri jeho preprave sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Havária pri nakladaní nebezpečného odpadu a pri jeho preprave“

Mimoriadna udalosť spôsobená ľudskou činnosťou, technickými poruchami alebo živelnými pohromami, ktorá spôsobí zhoršenie stavu životného prostredia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.