haagske predpisy

Definícia pojmu haagske predpisy v ekonomickom slovníku. Výraz haagske predpisy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „haagske predpisy“

Medzinárodné dohody o zjednotení istých pravidiel, týkajúcich sa nákladného listu, konosamentu (1924). Tieto pravidlá zahŕňajú popis zodpovednosti dopravcov cez oceán.