Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

grémium

Definícia pojmu grémium v ekonomickom slovníku. Výraz grémium sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „grémium“

Poradný orgán rektora vysokej školy alebo dekana fakulty. Členmi grémia rektora sú spravidla prorektori a kvestor, členmi grémia dekana sú prodekani a tajomník fakulty.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?