grantová agentúra

Definícia pojmu grantová agentúra v ekonomickom slovníku. Výraz grantová agentúra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „grantová agentúra“

Inštitúcia, ktorá rozhoduje o prideľovaní grantov. V oblasti vysokého školstva sú najznámejšie VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR A SAV) a KEGA (Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR).