(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Geometrický plán

Definícia pojmu Geometrický plán v ekonomickom slovníku. Výraz Geometrický plán sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Reality, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Geometrický plán“

je podklad k niektorým právnym úkonom. Je potrebný ak sa právny úkon týka len časti nehnuteľnosti. Napríklad pri rozdelení pozemkov, aby bolo jasné kadiaľ vedie novovzniknutá hranica, atď. Geometrický plán musí byť autorizačne autorizovaným geodetom a úradne potvrdený správou katastra ktorá eviduje dotknuté nehnuteľnosti

je výsledkom zememeračských činnosti, ktorý sa vyhotovuje geodetom v prípade, že na časti pozemku dôjde ku zmene, ktorú je potrebné zapísať a zakresliť v katastri nehnuteľností.

Výsledkom zememeračských činnosti, ktorý sa vyhotovuje geodetom v prípade, že na časti pozemku dôjde ku zmene, ktorú je potrebné zapísať a zakresliť v katastri nehnuteľností.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.