Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Garančná platba

Definícia pojmu Garančná platba v ekonomickom slovníku. Výraz Garančná platba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Garančná platba“

Payment under Guarantee (garančná platba) – platba za schválenú postúpenú pohľadávku uskutočnená faktoringovou spoločnosťou v prospech predávajúceho za podmienky, že kupujúcim nebola vznesená žiadna námietka (viď bližšie Dispute). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Payment under Guarantee.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?