(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Garančná platba

Definícia pojmu Garančná platba v ekonomickom slovníku. Výraz Garančná platba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Garančná platba“

Payment under Guarantee (garančná platba) – platba za schválenú postúpenú pohľadávku uskutočnená faktoringovou spoločnosťou v prospech predávajúceho za podmienky, že kupujúcim nebola vznesená žiadna námietka (viď bližšie Dispute). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Payment under Guarantee.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.