gabaritná zásielka

Definícia pojmu gabaritná zásielka v ekonomickom slovníku. Výraz gabaritná zásielka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „gabaritná zásielka“

Železničná zásielka, ktorej rozmery na otvorenom vozni neprekračujú predpísanú ložnú mieru.