(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Futures

Definícia pojmu Futures v ekonomickom slovníku. Výraz Futures sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Futures“

Štandardizovaný forward, v ktorom sa kupujúci zaväzuje kúpiť určité aktívum v budúcnosti za vopred stanovenú cenu. Predávajúci sa zároveň zaväzuje predať dané aktívum v budúcnosti za tú istú cenu. S futures sa na rozdiel od forwardov obchoduje na opčných a termínových burzách, je možné ich ďalej predávať.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.