(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Funkcia vierohodnosti

Definícia pojmu Funkcia vierohodnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Funkcia vierohodnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Funkcia vierohodnosti“

Základným princípom metódy maximálnej vierohodnosti s obmedzenými informáciami (MMVOI) je maximalizácia funkcie vierohodnosti (likelihood function; združenej funkcie hustoty pravdepodobnosti), pričom sa využívajú len informácie o nulových obmedzeniach parametrov v príslušnej štrukturálnej rovnici.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.