(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Funkcia starostu

Definícia pojmu Funkcia starostu v ekonomickom slovníku. Výraz Funkcia starostu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Funkcia starostu“

je nezlučiteľná s funkciou – poslanca, zamestnanca obce, štat. orgánu rozp. alebo prísp. organizácie, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.