(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Funkcia poslanca

Definícia pojmu Funkcia poslanca v ekonomickom slovníku. Výraz Funkcia poslanca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Funkcia poslanca“

je nezlučiteľná s funkciou – starostu, zamestnanca obce, štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.