Forwardy

Definícia pojmu Forwardy v ekonomickom slovníku. Výraz Forwardy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika.

Definícia výrazu „Forwardy „

Druh termínového kontraktu, pri ktorom sa kupuje a predáva prísľub v určenom čase v budúcnosti kúpiť alebo predať finančné aktívum alebo komoditu za pevnú, vopred stanovenú cenu.