(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Forward-forward

Definícia pojmu Forward-forward v ekonomickom slovníku. Výraz Forward-forward sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Forward-forward“

Kontraktom forward-forward sa klient zaväzuje uložiť v banke istý objem finančných prostriedkov v dohodnutej mene a v dohodnutom časovom intervale v budúcnosti, najskôr tri pracovné dni odo dna dohodnutia kontraktu. Banka sa zaväzuje úročiť tieto finančné prostriedky počas dohodnutého časového intervalu vopred dohodnutou úrokovou sadzbou.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.