(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Forward-forward

Definícia pojmu Forward-forward v ekonomickom slovníku. Výraz Forward-forward sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Forward-forward“

Kontraktom forward-forward sa klient zaväzuje uložiť v banke istý objem finančných prostriedkov v dohodnutej mene a v dohodnutom časovom intervale v budúcnosti, najskôr tri pracovné dni odo dna dohodnutia kontraktu. Banka sa zaväzuje úročiť tieto finančné prostriedky počas dohodnutého časového intervalu vopred dohodnutou úrokovou sadzbou.

Už ste čítali?