Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Forma pomoci

Definícia pojmu Forma pomoci v ekonomickom slovníku. Výraz Forma pomoci sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy.

Definícia výrazu „Forma pomoci“

opis formy, v ktorej bude pomoc poskytnutá príjemcovi. Štátna pomoc sa môže poskytovať napríklad vo forme dotácie, príspevku, grantu, zvýhodnenej pôžičky, štátnej záruky, úhrady úrokov, daňovej úľavy, odkladu platenia dane alebo predaja majetku štátu alebo obce za nižšiu cenu, ako je trhová cena.

pomoc poskytnutá prijímateľovi môže mať formu návratnej pomoci alebo nenávratného finančného príspevku;

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?