Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Forfaiting

Definícia pojmu Forfaiting v ekonomickom slovníku. Výraz Forfaiting sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Faktoring.

Definícia výrazu „Forfaiting „

Forma dodávateľského úveru, keď dodávateľ poskytuje kupujúcemu úverové podmienky a potom predáva dlh (exportnú pohľadávku) banke.

Forfaiting (forfaiting) – bezregresné diskontovanie (odkúpenie so zrážkou úroku) dlhodobých exportných pohľadávok pred lehotou splatnosti bankou alebo inou finančnou inštitúciou tzv. forfaiterom, forfaitingovou spoločnosťou. Forfaiter v rámci odkupu pohľadávky vyplatí vývozcovi čiastku pohľadávky (zmenka, faktúra a pod.) po zrážke diskontu (viď Discount) a poplatkov, pričom riziko inkasa plne preberá na seba. Forfaiting je pojem, ktorý sa všeobecne používa na odkúpenie pohľadávok splatných v budúcom termíne. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Forfaiting.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?