Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Fond investujúci do vkladov alebo iných nástrojov peňažného trhu

Definícia pojmu Fond investujúci do vkladov alebo iných nástrojov peňažného trhu v ekonomickom slovníku. Výraz Fond investujúci do vkladov alebo iných nástrojov peňažného trhu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Fond investujúci do vkladov alebo iných nástrojov peňažného trhu“

Fond investujúci do vkladov alebo iných nástrojov peňažného trhu, ako napríklad krátkodobé dlhové cenné papiere, ktoré majú zvyčajne splatnosť menšiu ako 1 rok. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Money market fund.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?