(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Fond investujúci do vkladov alebo iných nástrojov peňažného trhu

Definícia pojmu Fond investujúci do vkladov alebo iných nástrojov peňažného trhu v ekonomickom slovníku. Výraz Fond investujúci do vkladov alebo iných nástrojov peňažného trhu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Fond investujúci do vkladov alebo iných nástrojov peňažného trhu“

Fond investujúci do vkladov alebo iných nástrojov peňažného trhu, ako napríklad krátkodobé dlhové cenné papiere, ktoré majú zvyčajne splatnosť menšiu ako 1 rok. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Money market fund.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.