(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Flexikurita

Definícia pojmu Flexikurita v ekonomickom slovníku. Výraz Flexikurita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Flexikurita“

Koncept podoby sociálneho systému, ktorý v sebe kombinuje flexibilitu (možnosť ľahko najímať nových a prepúšťať nadbytočných pracovníkov) a bezpečnosť (pomoc prepustením pracovníkom rýchlo sa opäť zaradiť do pracovného procesu, napríklad rekvalifikáciou, či aktívnou podporou pri hľadaní zamestnania, a súčasne ich ochrana pred pádom pod hranicu chudoby, či pred sociálnym vylúčením). Koncept sa rozvinul predovšetkým v severských krajinách, najmä v Dánsku, a niekedy býva považovaný za inovatívny sociálny systém, ktorý v sebe obsahuje flexibilitu potrebnú v modernej vedomostnej ekonomike a súčasne sociálne bezpečie pre pracujúcich.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.