(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Finančné inžinierstvo

Definícia pojmu Finančné inžinierstvo v ekonomickom slovníku. Výraz Finančné inžinierstvo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy.

Definícia výrazu „Finančné inžinierstvo“

(inovatívne finančné nástroje) – aktivity definované čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorými sa môže prispievať predovšetkým na podporu malých a stredných podnikateľov, ako sú napr. fondy rizikového kapitálu, záručné fondy a pôžičkové fondy, a na fondy mestského rozvoja, ako sú napr. investície do verejno-súkromných partnerstiev a iných projektov vrátane integrovaného plánu pre udržateľný mestský rozvoj.

(inovatívne finančné nástroje) aktivity definované čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 majúce charakter najmä návratnej finančnej pomoci, ako sú napr. fondy rizikového kapitálu, záručné fondy a pôžičkové fondy, fondy mestského rozvoja aj formou verejno-súkromných partnerstiev s cieľom zjednodušiť prístup konečným užívateľom k finančným prostriedkom;

(inovatívne finančné nástroje) – Aktivity definované čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 majúce charakter najmä návratnej finančnej pomoci, ako sú napr. fondy rizikového kapitálu, záručné fondy a pôžičkové fondy, fondy mestského rozvoja aj formou verejno-súkromných partnerstiev.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.