(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

finančné fondy vysokej školy

Definícia pojmu finančné fondy vysokej školy v ekonomickom slovníku. Výraz finančné fondy vysokej školy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „finančné fondy vysokej školy“

Verejná vysoká škola vytvára najmä tieto finančné fondy: a) rezervný fond, b) fond reprodukcie, c) štipendijný fond, d) fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím e) fondy podľa osobitných predpisov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.