(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

finančné fondy vysokej školy

Definícia pojmu finančné fondy vysokej školy v ekonomickom slovníku. Výraz finančné fondy vysokej školy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „finančné fondy vysokej školy“

Verejná vysoká škola vytvára najmä tieto finančné fondy: a) rezervný fond, b) fond reprodukcie, c) štipendijný fond, d) fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím e) fondy podľa osobitných predpisov.

Už ste čítali?