(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Finalites politiques

Definícia pojmu Finalites politiques v ekonomickom slovníku. Výraz Finalites politiques sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Finalites politiques“

Slovné spojenie, ktoré sa niekedy používa na označenie hlavných politických cieľov EÚ. Predstavujú časť acquis communautaire, no nemusia byť ešte zakotvené v zmluvách týkajúcich sa EÚ.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.