FAQ

Definícia pojmu FAQ v ekonomickom slovníku. Výraz FAQ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „FAQ“

Dodacia doložka používaná v medzinárodnom obchode franko nábrežie, podľa ktorej dodávateľ platí aj náklady spojené s vykládkou tovaru z lode na breh.