Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

faktúra

Definícia pojmu faktúra v ekonomickom slovníku. Výraz faktúra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv, Faktoring.

Definícia výrazu „faktúra“

Doklad na účtovanie hodnoty tovaru (ktorý bude) doručený a služby (ktoré budú) poskytnuté strane, ktorá si objednala tovar a/alebo služby. Vo faktúre je bližšie určené: – množstvo a druh tovaru alebo služieb; – cena za mernú jednotku ; – celkové množstvo, za ktoré sa bude platiť; – mena; – zľavy, ak sa nejaké poskytujú; – dodacia lehota a podmienky platby; – odvolanie sa na zákazníka (objednávka atď.). Poznámka: V medzinárodnom obchode faktúry väčšinou fungujú ako hlavný dokument pri colných formalitách a zdanení. Na tento účel sú niekedy uvedené dodatočné informácie ako: – colná deklarácia; – jednotka colného sadzobníka; – dovozné evidenčné číslo; – pôvod tovaru; – doložky; – rozpis celkovej hodnoty; – atď.

Commercial invoice (faktúra) – obchodná faktúra je účet za tovar dodaný vývozcom dovozcovi. Obchodná faktúra obsahuje základné informácie o transakcii. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Commercial Invoice.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?