(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Faktory rozvoja

Definícia pojmu Faktory rozvoja v ekonomickom slovníku. Výraz Faktory rozvoja sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Faktory rozvoja“

(development factors) – predstavujú hlavné impulzy, ktorých využitie vedie k zmierňovaniu identifikovaných disparít. Faktory rozvoja môžu predstavovať existujúce, alebo budúce impulzy.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.