(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Faktorovaný kupujúci

Definícia pojmu Faktorovaný kupujúci v ekonomickom slovníku. Výraz Faktorovaný kupujúci sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Faktorovaný kupujúci „

Factored Buyer (faktorovaný kupujúci) – kupujúci, na ktorého bola podpísaná zmluva o factoringu medzi predávajúcim a faktoringovou spoločnosťou. Pohľadávky voči tomuto kupujúcemu sú postupované predávajúcim na faktora. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Factored Buyer.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.