fair trade

Definícia pojmu fair trade v ekonomickom slovníku. Výraz fair trade sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „fair trade“

(spravodlivý obchod) – je obchodné partnerstvo medzi dovozcami z krajín vyspelého severu a producentmi v rozvojových krajinách s cieľom zlepšiť životné podmienky znevýhodnených producentov na chudobnom juhu a navrátenie základných etických a morálnych zásad do medzinárodného obchodu.